მიკრო

                    ფასი: 30 ლარი

         ფიქსირებული

             ფასი: 30 ლარი

მცირე

ფასი: 50-200 ლ

   (გარდა დღგ-ის გადამხდელი პირის)

  სხვა

      ფასი: დამოკიდებულია

      ოპერაციების რაოდენობაზე